Uluslararası Yeşilay Federasyonu Sekretaryası, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından yürütülmektedir.

E posta: ifgcs@ifgcs.org