UYEF, uluslararası norm ve teamüller ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunları doğrultusunda uluslararası alanda; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumların ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve toplumlara zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etme vizyonuyla kurulmuştur.

Federasyon,

– Üyeleri arasında karşılıklı işbirliği ve koordinasyonu en üst seviyede sağlayarak, uluslararası alanda bağımlılıklarla mücadele etmek üzere toplumların bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirmeyi;

– İnsan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım etmeyi;

– Toplumların bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunmayı;

– Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Federasyon tütün, alkol, uyuşturucu, kumar, fuhuş ve teknoloji bağımlılığı alanlarında çalışmalar gerçekleştirir. Bu alanların yanı sıra farklı bölgelere özgü davranışsal yahut kimyasal bağımlılıklar alanında da, uygun görüldüğü halde, faaliyet yapar.
Federasyon,

– Faaliyetleri için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır;

– Yurt dışındaki kuruluşlara ve diğer uluslararası teşekküllere üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır;

– Tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılarının rehabilite edilmesine ve tedavisine, ailelerine yardım etmeye, çocuklarının eğitim ve korumalarına çalışır;

– Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyonlarla veya uluslararası kuruluşlarla ortak amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur;

– Tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile her türlü kötü alışkanlıkların zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli her türlü tedbir ve kararların alınmasını temin için hükümet ve teşekküller nezdinde teşebbüslerde bulunur;

– Devlet yetkililerini, devletlerarası teşkilatları, medyayı, ulusal ve uluslararası kamuoyunu aydınlatmak için raporlar hazırlar;

– Gerektiğinde Federasyon merkezinde veya üye ülkelerde kamplar açar, ülkelerde kamu kurumları yahut bağlantılı tüzel kişiler tarafından organize edilen kamplara katılır ve katkıda bulunur;

– Bağımlılıklarla mücadele konusunda, mücadeleye yönelik araştırma ve yayın faaliyetlerine katkıda bulunacak öğrencilere ve araştırmacılara, araştırma bursları verir.

İnsani yardım, Federasyon’un faaliyet alanına girmemektedir.