UYEF, uluslararası norm ve teamüller ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunları doğrultusunda uluslararası alanda; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumların ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve toplumlara zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etme vizyonuyla kurulmuştur.